Projekt

Vattenkylning

Vattenkylning till processorn i en laptop. Kylslingan bak på datorskärmen. En kopparledning med aluminiumtejp för att avleda värmen bättre. Ett kriterie för att vattnet ska cirkulera är att vattnet när det värms upp kan stiga uppåt. Vattnet "väljer" därför den vänstra slangen, den går rakt upp och anslutningen till kylelementet ligger överst. Processorn blir ca 50 grader innan vattensystemet "tippar över " och det cirkulerar. Slangen överst på skärmen fungerar som avluftning och expansionskärl. 2006
kylelementet.

På processorn sitter 10 lager med aluminiumtejp, på denna ligger sedan ett u-format 6mm kopparrör inkapslat i aluminiumtejp.

©2019 - Henrik Damerau