Blogg

Mörby slottsruin

Var på Mörby slottsruin för ett bra tag sedan, bilder borde ha funnits för länge sedan, men bättre sent än aldrig.

 

Mörby slottsruin vid Gimo ligger inom Fasterna församling i Norrtälje kommun, Uppland. Ruinen är belägen på en mindre höjd vid sjön Skedvikens västra strand. På sjöns andra sida ligger sedan 1800-talets början Fasterna kyrka.

Mörby är känt sedan 1380-talet, då en timrad sätesgård, ägd av Henrik Damerow (tysk adelsman), fanns på platsen. Från 1412 var den Pommerska släkten Slaweka ägare till Mörby, och uppförde på 1450-talet det första stenhuset, vars imponerande rester man nu kan beskåda. Mot slutet av 1400-talet övergick gården genom giftermål till släkten Oxenstierna, som här hade sitt huvudsäte under 250 år. Under 1500-talet ägdes gården av Gabriel Kristiernsson Oxenstierna, som på 1550-talet byggde ut Mörby till ett praktfullt slott. Julen 1584 samlades släkten Oxenstierna i slottet, ett festligt upptåg utspelades med en ringdans där alla deltog och som gått till historien som Mörbyleken.

Vackrast sägs slottet ha varit kring 1600-talets mitt, men det övergavs i slutet på seklet och fick förfalla. År 1728 inköptes det av Arvid Horn. Denne hade från början avsikt att låta renovera slottet och bosätta sig där, men fann efter en besiktning av Carl Hårleman en renovering för kostsam för att löna sig. Han lät även flytta koppartaket till det närliggande Ekebyholms slott. Enligt legenden vann Arvid Horn koppartaket i ett parti kortspel[källa behövs].

När slottet brann 1740 blev ödeläggelsen total. Folk i socknen tog för vana att plocka sten från ruinen, till byggnadsmaterial, bland annat till bygget av Fasterna kyrka. Slottsruinen utgrävdes och rustades under 1930- och 1940-talen. Den spöklika ruinen som idag är en fredad bostad för fridlysta fladdermöss ligger inom ett privat område och får endast besökas under somrarnas angivna öppettider.

Källa: wikipedia

©2019 - Henrik Damerau